E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی


10 thoughts on “E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی

 1. says: Download شوهر آهو خانم علی‌محمد افغانی ã 2 Download E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی

  Download شوهر آهو خانم E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی Free download ¼ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ã علی‌محمد افغانی Showhar e Ahou Khanom Lady Ahou’s Husband Ali Mohammad AfghaniAfghani wrote his masterpiece Lady Ahou’s Husband while in prison The novel was published in 1961تاریخ نخستین خوانش بیست و هفتم آگوست سال 2000 میلادیعنوان شوهر آهو خانم؛ نویسنده علی‌محمد افغانی؛ تهران، چاپ اتحاد؛ 1340؛ در 863 ص؛ چاپ دیگر تهران، امیرک

 2. says: E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی

  علی‌محمد افغانی ã 2 Download Free download ¼ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ã علی‌محمد افغانی E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی گویا در ابتدا قرار بود نام این کتاب «زن چادر سفید» باشد اما افغانی بعد از اینکه وارد داستان می‌شود و به قول خودش وقتی گرفتارش می‌شود، نام «شوهر آهو خانم» را برای آن انتخاب می‌کند این رمان در زندان نوشته شده و علی‌محمد افغانی د

 3. says: E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی Free download ¼ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ã علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ã 2 Download

  Download شوهر آهو خانم E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ã 2 Download یکی از خاله‌زنکی

 4. says: علی‌محمد افغانی ã 2 Download Free download ¼ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ã علی‌محمد افغانی E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی

  E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ã 2 Download کلی با خودم فکر کردم چرا این کتاب یکی از مشهور ترین کتابهای ایرانیه، متاسفانه به نتیجه ای نرسیدم جز اینکه قلم نویسنده شیواستهمین داستان بی محتوایی که آزاردهنده ترین بخشش جملات زننده ایه که نویسنده هر چند صفحه یکبار به طور واضح درباره ی زنان به

 5. says: E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی

  E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی Download شوهر آهو خانم من باور دارم کتابهایی مثل شوهر آهو خانم شاهکار ادبی نیستند، حداقل ب

 6. says: Download شوهر آهو خانم E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی Free download ¼ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ã علی‌محمد افغانی

  E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی مزخرف ترين داستانى كه ممكن بود پا به عرصه ى وجود بذاره مزخرف از لحاظ ظلم بى سابقه ى سيد ميران، و بى عرضگى بى اندازه ى آهو، و ساديست بودن

 7. says: Download شوهر آهو خانم E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ã 2 Download

  E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ã 2 Download Download شوهر آهو خانم بعد از حدود یک سال تا 50 صفحه پیش رفتن از من بعیدهامروزم یه ریویو ازش خوندم که روشنم کرددیگه نمیرم سراغ بقیه شواجب که ن

 8. says: E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی

  Download شوهر آهو خانم علی‌محمد افغانی ã 2 Download Free download ¼ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ã علی‌محمد افغانی شوهر آهو خانم، کتابی است که سال‌ها اسمش گوشه ذهنم بود و تنها ذهنیت من در مورد آن حاصل از کتاب‌های ادبیات مدرسه و آمادگی برای امتحانات

 9. says: E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی

  Download شوهر آهو خانم E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی Free download ¼ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ã علی‌محمد افغانی در زندگی لحظاتی پیش می آید که انسان نه کسی را دوست دارد و نه دلش می خاهد کسی او را دوست داشته باشداز همه چیز و همه کس حتی از وجود خود

 10. says: E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی Free download ¼ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ã علی‌محمد افغانی

  E–pub Download [شوهر آهو خانم] õ علی‌محمد افغانی خبوقتی تموم شد فقط حس خراشیدگی روحی داشتم و ظلم و خیانت مردها به اسم اسلام و زنانی که ظلم شده بهشون و مایه لذت دیگرانند و احتمالا در زمان خودش خیلی آوانگارد نوشته شده بوده بنظرم که هنوز این نگ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


 • 800
 • شوهر آهو خانم
 • علی‌محمد افغانی
 • Persian
 • 14 November 2019
 • null

Download شوهر آهو خانم

Free download ´ شوهر آهو خانم Free download ¼ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ã علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ã 2 Download شوهر آهو خانم نخستین اثر نویسنده ی آن محسوب می شود که با استقبال بی نظیری در بازار کتاب ایران رو به رو شد انتشار این رمان حجیم در سال 1961 حادثه ای مهم در بازار کتاب و ادبیات داستانی ایران بودعلی محمد افغانی این رمان را د.

Free download ¼ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ã علی‌محمد افغانیشوهر آهو خانم

Free download ´ شوهر آهو خانم Free download ¼ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ã علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ã 2 Download ر سالهای زندان 1333 تا 1338 – نوشته است و پس از خروج از زندان اقدام به چاپ آن با هزینه ی شخصی می کند زیرا ناشری حاضر به مخاطره برای چاپ بر روی داستان بلند یک نویسنده ی ناشناس نمی شودداستان در سال 1313 در کرمانشاه رخ می دهد و د?.

علی‌محمد افغانی ã 2 Download

Free download ´ شوهر آهو خانم Free download ¼ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ã علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ã 2 Download ?ون مایه اصلی داستان با واقعیّت اسف بار زندگی زنان در لایه های پائینی جامعه در آ ن سالها ارتباطی نزدیک دارد و در نکوهش آئین چند همسری است در این رمان مناسبات خانوادگی و ضوابط احساسی و عاطفی مرتبط بدان بازنمایی شده است?.